ซ่อมชุดเสียบหูฟัง

LunarMobile > ซ่อมชุดเสียบหูฟัง
ซ่อมชุดเสียบหูฟัง

การเปลี่ยนและการซ่อมชุดเสียบหูฟัง
ปัญหาชุดเสียบหูฟัง

หากคุณพบว่าเสียงจากหูฟังมีเสียงซ่า เสียงก๊อกแก๊ก หรือดังบ้างไม่ดังบ้าง นั่นอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากชุดเสียบหูฟัง หากว่าคุณได้ทำการทดสอบหูฟังกับมือถือเครื่องอื่น ๆ แล้วพบว่าใช้งานได้ปกติ แปลว่าปัญหาน่าจะเกิดมาจากชุดเสียบหูฟัง อย่างไรก็ตาม เรามีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นมาแนะนำก่อนที่ท่านจะส่งซ่อม

วิธีแก้ปัญหาชุดเสียบหูฟัง

เป็นไปไดว่าชุดเสียบหูฟังอาจมีฝุ่นผงเข้าไปอุด หรือขึ้นสนิม คุณอาจลองใช้ลมเป่าเพื่อทำความสะอาดฝุ่นผงที่อยู่ด้านในดูว่าช่วยให้ดีขึ้นหรือไม่ อาจใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยทำความสะอาดเบา ๆ ให้ฝุ่นผงหลุดออกจากรูเสียบ อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำความสะอาดด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจรุนแรงกว่าเดิม
ตรวจสอบการตั้งค่าในมือถือของท่าน คุณอาจจำเป็นต้องอัพเดทเฟิร์มแวร์ หรือปรับระดับความดังของเสียง บางครั้งมือถืออาจปิดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อหูฟังถูกเสียบ หรือถูกดึงออก คุณควรตรวจสอบการเชื่อมต่อของหูฟัง ด้วยการดึงเข้าดึงออกดู ซึ่งอาจพบว่าเสียบไม่สนิท เสียงจึงไม่ดังก็เป็นได้ สุดท้ายคุณอาจลองรีสตาร์ทเครื่องดูอีกครั้ง ว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

การซ่อมชุดเสียบหูฟัง

หากว่าคุณไม่สามารถทำให้ชุดเสียบหูฟังกลับมาใช้งานได้ด้วยการทำความสะอาด หรือตามวิธีการแก้ปัญหาเบื้องด้นแล้ว เรามีช่างที่พร้อมจะแก้ปัญหาให้ท่านในเวลาอันรวดเร็ว เรามีบริการซ่อมด่วนเสร็จภายในวันเดียว รอรับได้เลย แต่หากท่านไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน ท่านสามารถส่งเครื่องมาให้เราทำการซ่อมได้ โดยเราจะทำการเปลี่ยนชุดเสียบหูฟังให้ท่านใหม่ แล้วส่งกลับถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมชุดเสียบหูฟัง