การเปลี่ยนและการซ่อมพอร์ตชาร์จ

LunarMobile > การเปลี่ยนและการซ่อมพอร์ตชาร์จ
ซ่อมพอร์ตชาร์จ

การเปลี่ยนและการซ่อมพอร์ตชาร์จ
ปัญหาพอร์ตชาร์จ

พอร์ตชาร์จเป็นส่วนที่ง่ายต่อการเสียหายมากที่สุด การเชื่อมต่อพอร์ตชาร์จบ่อย ๆ การชาร์จไปใช้มือถือไป จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พอร์ตชาร์จได้รับความเสียหาย บางครั้งการทำเครื่องตก ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหากับพอร์ตชาร์จได้ หากคุณพบว่าเครื่องไม่สามารถประจุไฟได้ มีหลายอย่างที่ต้องทำการตรวจสอบ ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

วิธีแก้ปัญหาพอร์ตชาร์จ

พอร์ตชาร์จอาจสกปรกหรือขึ้นสนิม ซึ่งไปขัดขวางการเชื่อมต่อ ให้แก้ปัญหาด้วยการใช้ลมเป่า เพื่อให้ฝุ่นผงหลุดออกจากพอร์ต หากทำแล้วปัญหายังคงอยู่ อาจต้องทำความสะอาดเพิ่มเติม ให้คุณปิดเครื่อง และทดลองใช้แอลกอฮอล์หรือ contact cleaner ทำความสะอาดภายในพอร์ตด้วยความระมัดระวัง ใช้กระดาษชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ห้ามสเปรย์ หรือจุ่มพอร์ตลงในของเหลวใด ๆ
ปัญหาอาจเกิดจากการใช้ที่ชาร์จที่เสีย หรือไม่ได้มาตรฐาน คุณอาจลองเปลี่ยนที่ชาร์จใหม่ มือถือบางรุ่นอาจใช้ได้กับที่ชาร์จเฉพาะรุ่นเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเสียบเข้ากันได้ก็ตาม แต่เครื่องก็ไม่สามารถประจุไฟได้
หลายครั้งที่ขั้วคอนเนคเตอร์ของสายชาร์จอาจมีความยาวไม่พอกับมือถือบางรุ่น ให้ลองเปลี่ยนสายชาร์จใหม่ให้ตรงรุ่นกับมือถือนั้น ๆ

การซ่อมพอร์ตชาร์จ

หากคุณได้ทดลองทำความสะอาดและทำตามวิธีข้างต้นแล้ว แต่ปัญหายังคงอยู่ เครื่องยังชาร์จไม่เข้า ให้เราช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน เรามีบริการตรวจเช็คฟรี เพียงนำโทรศัพท์มือถือของท่านมาที่ร้าน หรือส่งมือถือท่านมาทางไปรษณีย์ เรามีช่างผู้ชำนาญงานแก้ปัญหาให้ท่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว และประหยัดรายจ่ายในการซ่อมพอร์ตชาร์จ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมพอร์ตชาร์จ