ซ่อมเสาอากาศ

LunarMobile > ซ่อมเสาอากาศ
ซ่อมเสาอากาศ

การเปลี่ยนและการซ่อมเสาอากาศ
ปัญหาเกี่ยวกับเสาอากาศ

ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะมีเสาอากาศติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง แต่เสาอากาศก็ยังเสียได้อยู่ดี บ่อยครั้งที่การทำตก คือสาเหตุหลักที่ทำให้เสาอากาศได้รับความเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา อาทิเช่น การรับสัญญาณไม่ดี การตัดสายระหว่างสนทนา การดาวน์โหลดที่ช้าลง เป็นต้น อย่างไรก็ตามคุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบดูว่าปัญหามาจากเสาอากาศจริง ๆ มีหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้ก่อนส่งซ่อม

วิธีแก้ปัญหาเสาอากาศเบื้องต้น

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ คุณอาจอยู่ไกลเกินไปจากเสาส่งสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่าย หรืออาจอยู่ในตึกในบริเวณที่อับสัญญาณ ก่อนจะสรุปว่าเสาอากาศเสีย ให้คุณลองเปลี่ยนตำแหน่งดูในหลาย ๆ บริเวณ และหากพบว่าปัญหายังคงอยู่ ให้ลองตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ บางครั้งแบตเตอรี่ที่มีพลังงานต่ำเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการรับสัญญาณได้ หากสรุปได้แล้วว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสถานที่และแบตเตอรี่ ให้คุณลองสำรองข้อมูล และรีเซ็ตเครื่องได้เลย

การซ่อมเสาสัญญาณ

หากคุณมั่นใจแล้วว่าปัญหาไม่ได้มาจากการอับสัญญาณหรือแบตเตอรี่ กรณีนี้ เสาอากาศควรได้รับการซ่อมแซม เรามีช่างชำนาญงานที่จะคอยช่วยให้มือถือของท่าน กลับมาใช้งานได้ดังเดิมในเวลาอันรวดเร็ว เรามีบริการทั้งแบบการซ่อมหน้าร้าน และการส่งพัสดุมาหาเรา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมเสาสัญญาณ