Error Codes ต่าง ๆ ของ iPhone มีความหมายอย่างไร

LunarMobile > Blog > Error Codes ต่าง ๆ ของ iPhone มีความหมายอย่างไร
Error Codes ต่าง ๆ ของ iPhone มีความหมายอย่างไร

Error Codes ต่าง ๆ ของ iPhone มีความหมายอย่างไร

Error codes ต่าง ๆ อาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ เมื่อมันแสดงบนหน้าจอ iPhone หรือบน iTunes ขณะที่กำลังอัพเกรด, รีสโตร์ หรือ ดาวน์เกรด iOS บนเครื่อง iPhone มันแค่แสดงขึ้นมา เพื่อบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเครื่อง นอกจากนี้ยังมี Error Codes ต่าง ๆ ของ iPhone ซึ่งคุณไม่รู้ว่ามันมีความหมายอย่างไร คุณเคยทราบหรือไม่ ว่าจริง ๆ แล้ว Error Codes ต่าง ๆ นั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน

บทความนี้ จะมาแสดงให้เห็นถึงความหมายของ error codes ต่าง ๆ ที่คุณอาจพบบน iPhone หรือ iTunes ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจถึงความหมาย และสามารถหาวิธีในการแก้ปัญหามันได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น

 

Errors: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 1000, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, หรือ 1669

error code iphone

 

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์

บางครั้ง ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์อาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับ คอมพิวเตอร์ได้

 

Errors: 2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, หรือ 9844

error code iphone

ปัญหาด้านระบบความปลอดภัยของ Software

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาระบบความปลอดภัย third-party software ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Software ของบริษัทอื่น ที่ไม่ใช้ Apple และเมื่อมันมีปัญหากับ iTunes ขณะที่กำลังรีสโตร์ หรือเชื่อมต่อกับ Apple’s restore servers คุณก็จะได้รับ error messages เหล่านี้

 

Errors: 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 4005, 4013, 4014, 4016

error code iphone

 

ปัญหาการเชื่อมต่อ USB

Errors เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการเชื่อมต่อของสาย USB ระหว่าง iPhone และคอมพิวเตอร์ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว สาย USB อาจจะหลวม หรือช่องเสียบ USB อาจไม่ดีพอ นั่นเอง

 

Errors: 17, 1004, 1013, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, หรือ 3200

error code iphone

ปัญหาด้านเครือข่าย และการเชื่อมต่อเครือข่าย

Errors codes กลุ่มนี้ แสดงให้เห็นถึงปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ระหว่าง iTunes และ Apple’s update server อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดาวน์โหลด iOS firmware ตัวใหม่ หรือการเชื่อมต่อกับ Apple’s servers เพื่อทำการรีสโตร์

 

Error Codes อื่น ๆ

iPhone Error 9/4005/4013/4014

เกิดจากการที่อุปกรณ์ ถูกตัดขาดการเชื่อมต่อในขณะที่ทำการอัพเดท หรือรีสโตร์ ทำให้ iTunes ไม่สามารถพบอุปกรณ์ได้ขณะรีสโตร์

iPhone Error 11/16

ไม่สามารถรองรับ library ไฟล์

iPhone Error 53

อุปกรณ์ล้มเหลวขณะทำการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย iOS ตรวจพบอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Touch ID fingerprint sensor ในเครื่อง

iPhone Error 54

มีไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ iOS ถูกล็อค

iPhone Error 1015

มีปัญหา software ตกรุ่น หรือเป็นเวอร์ชั่น beta ยกตัวอย่างเช่น beta version ของ iOS หรือ jail-broken software ในเครื่อง

iPhone Error 1600/1601/1602/1603/1604/1611

เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการทำ Jail break

iPhone Error 1671

iTunes กำลังดาวน์โหลด Software สำคัญ

iPhone Error 4014/4016/3194/3004/3194

Server ไม่ตอบสนอง

ใส่ความเห็น